Talent en Loopbaanontwikkeling

Je wilt meer uit je loopbaan halen en je werk beter laten aansluiten op wat je in huis hebt. We gaan werken aan het versterken van je competenties en de sterke kanten die je daarin hebt. In dit type coaching leer je (je) talenten optimaal in te zetten ten behoeve van je professionele groei. We werken bijvoorbeeld aan je sociale, communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden en project-, time- en career management. Ik help je je sterke kanten in die competenties te benoemen en uit te vinden wat er nodig is om die te laten floreren. Essentieel voor je werkplezier en je duurzame inzetbaarheid. De wens om talenten beter tot hun recht te laten komen, is vaak sterk verbonden met loopbaan- en zingevingsvragen. Als dit bij jou ook zo is, dan gaan we in het traject ook op zoek naar jouw achterliggende drijfveren en waarden.